Rundtur på Shakespeares Globe Theatre

Inkluderet med The London Pass®

The London Pass har en høj vurdering, men bedøm selv.